Over De Signaleraar

De Signaleraar is een cd-rom voor basisschooldocenten, die hulp biedt bij het signaleren (herkennen) van logopedische stoornissen, en adviezen geeft over het omgaan met een kind met een logopedisch probleem in de klas.
Als leerkracht in het basisonderwijs kunt u een grote rol spelen bij het signaleren van problemen op spraak- en taalgebied.
Tijdige signalering is van groot belang voor het voorkomen van achterstanden op school en in de sociale ontwikkeling. Als een kind eenmaal zeven jaar is, kan een stoornis of een achterstand vaak niet helemaal weggewerkt worden!

De Signaleraar - cd hoesje

Op De Signaleraar komen de volgende logopedische stoornissen aan bod:

 • Taal(ontwikkelings)stoornissen
 • Taalstoornissen en -problemen bij het leren van Nederlands als Tweede Taal
 • Articulatiestoornissen
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Stotteren
 • Broddelen
 • Stemstoornissen
 • Slechthorendheid
 • Auditieve Verwerkingsproblemen
 • Dyslexie

Alle stoornissen worden kort inhoudelijk beschreven, met oorzaken en gevolgen. Per stoornis bevat De Signaleraar duidelijke signaleringslijsten. Ter verduidelijking bevat de cd-rom ruim 45 video- en geluidsfragmenten over de verschillende stoornissen. De Signaleraar geeft ook veel praktische adviezen over hoe je in de klas kunt inspelen op de logopedische stoornis van een kind. Per stoornis worden tips voor bruikbare materialen, websites en literatuur gegeven.

De cd-rom is samengesteld door logopedisten en deskundigen op gebied van Multimedia en design, in samenwerking met een grote groep basisschooldocenten en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. De Signaleraar is in het bijzonder bedoeld voor leerkrachten in het regulier basisonderwijs, PABO-studenten en studenten Logopedie, maar met name de praktische informatie is ook geschikt voor leerkrachten in het speciaal basisonderwijs.

Elise Huesmann
Inge van de Sande
(logopedisten)

Derde druk

In januari 2014 is de derde druk van De Signaleraar uitgekomen. Hierin zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Alle hoofdstukken zijn bijgewerkt volgens de meest recente inzichten
 • De onderwerpen Dyslexie, Auditieve Verwerkingsproblemen en Broddelen zijn hierdoor grotendeels herzien
 • Nieuwe signaleringslijst
 • Nieuwe tips voor materialen en literatuur
 • Betere beeldkwaliteit van het videomateriaal
 • Eenvoudiger navigeren
Ook in het kader van Passend Onderwijs biedt De Signaleraar waardevolle informatie over kinderen met spraak- en taalproblemen (cluster 2) in de klas.